PRESENTACION PAGINA PRINCIPAL E-MAIL BIBLIOGRAFIA ULL OTROS ENLACES INSCRIPCIONES DE AINOS INSCRIPCIONES DE CRETA

SELECCIÓN DE INSCRIPCIONES

01. IG II-III, 3, 2, N.11114, estela funeraria, Ática, principios s. IV a.C.
02. IG II-III, 3, 2, N.6217, Estela funeraria del Ática, 394-393 a.C.
03. IG II-III, 3,2, N.12147, Anagyrous (Vari), Ática, 440-430 a.C.
04. SEG 12, 166, Atenas, s. IV a.C.
05. IG II-III, 3,1, 4394, Ática, post mediados s. IV a.C.
06. IG II-III, 2, 2, N.2087, Ática, 163-164 d.C.
07. IG II-III, 1,1, N.110, Atenas, 408-407 a.C.
08. SEG 11, 244; Jeffery, LSAG 143, Sikyon, 500 a.C.
09. W. Dittenberger-K. Purgold, Die Inschriften von Olympia, N. 610.
10. W. Dittenberger-K. Purgold, Die Inschriften von Olympia, N. 64.
11. SEG 14, N. 351, Olympia, 500-490 a.C.
12. SEG 22, 346, Olympia, 500-450 a.C.
13. IG V, 1, 257, Esparta.
14. ICret.III, III, N. 30, s. II d.C.
15. SEG 32, 1982, N.875, Hierapytna (Creta), s. I a.C.
16. SEG 32, 1982, N.879, Hierapytna (Creta), s. III-IV d.C.
17. SEG 23, 1968, N.539, Lato (Creta), s.I a.C.
18. Bernand, Inscr. métriques, 112.1.
19. IG XIV, N. 2342, primera mitad del s. III d.C.
20. IG XIV 1603, IGUR, III, 1214, finales del s. II d.C.
21. G. Sacco, Iscr. gr. d'Italia. Porto, N.60, s. II o III d.C.
22. J. Crampa, Labraunda, III 2 (The Greek Inscriptions, II), p.20, N.21.
23. IG XIV, 297, CIL X, 7296, s. I d.C.
24. D. Levi-G. Pugliese Carratelli, Ann. Scuola Atene 39-40, 1961-1962, pp.580s, N.9.
25. IG VII, 1828.
26. IG XIV, 2360, 2356. Inscripción cristiana de Aquileia.
27. IG I (3), 2, 1289. Estela funeraria del Cerámico de Atenas, 410-400 a.C
28. ID 3-5, 1783. Conjunto escultórico de Afrodita, de Pan y de Eros, de Delos, 100 a. C.