Inscripción nš 14

Lista de teoros de Samotracia, del s. II a.C. o principios del s. I a.C.Variantes
, L. Robert; , Fraser.

Bibliografía: P. M. Fraser, Samothrace II 1: The Inscriptions on Stone, London 1960, Appendix III A p.69; L. Robert, «Documents d'Asie Mineure. XXXIII. À Caunos avec Quintus Smyrne», BCH 108, 1984, p.527 nota 166. Recogido en SEG 34, 1984, N.879.